Psikoteknik Muayene Sık Sorulan Sorular;

1. Psiko-teknik nedir?
Sürücülerde güvenli araç kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız-mesafe tahmini gibi zihinsel özelliklerinin; tepki hızı, göz, el ayak koordinasyonu gibi psiko-motor yetenek ve beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum, davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçülebildiği” bir sistemdir.

2. Kimler almalıdır?
• Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36-1/d maddesi gereğince uluslar arası ve yurtiçi yük ve yolcu taşıma yapan sürücüler
• Hız aşımı nedeniyle ehliyeti alınan sürücüler
• Alkol kullanım nedeniyle ehliyeti alınan sürücüler
• 100 ceza puanını dolduran sürücüler

3. Hız aşımı (radar) nedeniyle ehliyetini kaptıran sürücüler ne yapmalıdır?
(Madde 50–51) Şehirlerarası karayollarında 90 km/s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları yönetmelikte belirlenir. Sürücülerin bu hız sınırlarını aşmamaları gerekmektedir. Aksi halde sürücü belgeleri geçici olarak alınmaktadır. Ehliyeti alınan sürücüler ehliyetlerini tekrar almak istediklerinde Emniyet Genel Müdürlüğü şartlarından biri de psikoteknik değerlendirmeden geçme zorunluluğudur. (Bir yılda 5 defa hız limitini %30’dan fazla aşanlar)

4. Alkolden ehliyetimi kaptırdım ne yapmalıyım?

(Madde 48/5) Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Aksi halde sürücü belgeleri geçici olarak alınır. Ehliyeti alınan sürücüler ehliyetlerini tekrar almak istediklerinde Emniyet Genel Müdürlüğü şartlarından biri de psikoteknik değerlendirmeden geçme zorunluluğudur. (Sürücünün geriye doğru 5 yıl içinde 3 ve 3ten fazla alkol kullandığı tespit edilenler)
5. 100 ceza puanımı doldurdum. Ne yapmalıyım?
100 ceza puanını ilk defa dolduranlar (ehliyetini 2 ay kaptıranlar) Sürücü Kurslarında 35 saatlik Trafik ve Çevre Bilgisi Eğitimlerine katılmak zorundadır.

Bir yıl içerisinde 100 ceza puanını ikinci defa dolduranlar (ehliyetini 4 ay kaptıranlar) ise Psiko-teknik muayeneden geçerek süre bitiminde ehliyetlerini geri alabilirler.
6. Sürücülerde Psikotekniğin amacı nedir?

• Trafik içinde seyahat eden halkı, tehlikeli sürücülerden korumak
• Uzun vadeli risk altındaki sürücülere, tutumlarını değiştirme şansı verecek rehabilitasyon programları oluşturarak toplumun sürücülük kültürünü iyileştirmektir.
• Sürücülerin kendi kişisel sürücülük becerileri ve tutumlarına ilişkin farkında olmalarını sağlamak
• Psikolojik yetersizlikleri nedeni ile trafikte tehlike yaratabilecek sürücülerin teşhis edilmesi
• Sürücülük kültürünü iyileştirmek
• İşe uygun sürücü seçiminde psiko-teknik değerlendirme de başarılı olanların tercih edilmesini sağlamak
• Sürücülerin güvenli araç kullanmaları için sahip olmaları gereken zihinsel ve Psiko-motor yetenek düzeylerini şeffaf olarak ölçmek.
• Psiko-Teknik Değerlendirme den olumsuz rapor alanların trafiğe çıkmasını engelleyerek, doğabilecek kazaları önlemek.
• Psiko-Teknik Değerlendirme trafikteki yetenekli ve yeteneksiz sürücüleri belirlemektir.
• Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımalarının diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.
7. Psikoteknik raporunu almak için teste girmek gerekli midir?

Psikoteknik muayenende geçmek için en az 1 saat psikolog nezaretinde teste girmek gerekir.
8. Psikoteknik kartım var geçerli midir?

Psikoteknik muayene sonucunda psikolog, psikiyatri doktor imzalı ve İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylı raporunuz çıkar ve size teslim edilir. Kartınızın yasal bir geçerliliği yoktur.
9. Hangi testler uygulanır?

• Muhakeme Testi
• Sürekli Dikkat ve Problem Çözme Testi
• Görsel Süreklilik Testi
• Seçici Dikkat/Dikkat Düzeyi Testi
• Tepki Kalitesi ve Hızı
• Takistoskopik Trafik Algı Testi
• Hız ve Mesafe Algılama Testi
10. Psikoteknik raporunun süresi var mıdır?

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 36. maddesine göre yük ve yolcu taşımacılığı için alınan raporlar alındığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
11. Test için bilgisayar bilgisine ihtiyaç var mıdır?

Test için kesinlikle bilgisayar bilgisine ihtiyaç yoktur.
12. Psikotekniğin yasal dayanağı var mıdır?

Psikoteknik Değerlendirme yapabilmek üzere: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile uygulama açısından ( T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ) bununla bitiştirilen Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca yapılan uygulamalara YASAL uygulamalar adını veriyoruz.
13. Ticari araç kullanmıyorum muayeneden geçmeli miyim?

Şahsi aracınız için psikoteknik belgesi almanıza gerek yoktur.
14. Psikoteknik raporunu hangi kurum onaylıyor?

Psikoteknik raporunu Sağlık Bakanlığına bağlı İl Sağlık Müdürlükleri onaylamaktadır.
15. Test ne kadar sürüyor?

Psikoteknik testi 1 saat sürmektedir. 1 saatten az olan testler geçersizdir.
16. Ne kadar sürede raporumu alabilirim?

Teste girdikten sonra 1 hafta içerisinde raporunuz hazır hale gelir.

 

Src1 Src2 Src3 Src4 Belgesi (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Sık Sorulan Sorular;

1. SRC (Mesleki Yeterlilik Belgesi) ne demektir, kimler almalıdır?
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren veya gösterecek olan tüm sürücülerin alması zorunlu olan belgedir.

2. SRC nin açılımı nedir?
SRC belgesi, sürücü kelimesinin kısaltılmış olarak yazılmış halidir.

3. Kaç çeşit SRC Belgesi vardır?
5 çeşit SRC belge türü vardır. Bunlar;
SRC 1: Uluslar arası Yolcu Taşımacılığı
SRC 2: Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı
SRC 3: Uluslar arası Eşya Taşımacılığı
SRC 4: Yurt İçi Eşya Taşımacılığı
SRC 5: Tehlikeli Madde Taşımacılığı

4. SRC Belgesini nasıl alabilirim?
SRC Belgesi almanın iki yolu vardır. Bunlarda ilki SRC Belgesini muafiyet (sınavsız alma) kapsamıdır. 25.02.2003 tarihinden önce ehliyeti olanlar muafiyet kapsamındadır. Bu şartları sağlayanlar SRC belgelerini eğitim görmeden alabilirler.
SRC Muafiyet Şartları İçin Tıklayınız.

25.02.2003 den önce ehliyeti olmayanlar eğitimlere katılarak sertifikalarını alırlar ve Ulaştırma Bakanlığının yapmış olduğu sınavlara katılarak SRC Belgelerini alabilirler.

5. SRC Belgesini Muafiyetten almak için ne yapmamız gerekir?
SRC belgesini sınavsız alma işlemlerinde kurumumuz danışmanlık hizmeti vermektedir. İrtibat: (0312) 312 40 77–78

6. SRC sınavında kaç soru soruluyor?
SRC 1–2–3–4 sınavlarında toplam 50 soru,

7. SRC sınavından geçmek için kaç puan almalıyım?
SRC sınavını geçmek için 100 puan üzerinden 60 puan almak yeterlidir.

8. SRC belgelerinin süresi var mıdır?
SRC 1-2-3-4 belgeleri süresiz olarak düzenlenir. Ancak Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği 40. maddesine göre;

‘Bakanlık Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerine, 5 yılda bir; ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmelerin taşımacılık faaliyetlerine yansımaları ve değişen mevzuatı kapsayan bir periyodik eğitim alma zorunluluğu getirebilir.’ denilmektedir.

9. SRC belgelerinde yaş şartı aranır mı?
Src belgesi için üst yaş sınırı63’tür. Büyük otobüs ( 15+1) kullananlar için alt yaş sınırı26’dır. Fakat SRC belgesi almak için alt yaş sınırını doldurmak gerekmez.

10. B sınıfı sürücü belgesiyle SRC belgesi alınabilir mi?
SRC belgesinde ağır vasıta ehliyeti olma şartı aranmamaktadır. B sınıfı ehliyetinizle SRC belgeleri alabilirsiniz.

11. SRC belgesini hangi kurum veriyor?
SRC belgesini Ulaştırma Bakanlığı – Gazi Üniversitesi vermektedir.

12. SRC derslerinde devam zorunluluğu var mıdır?
Derslere 1/5 oranında devamsızlık hakkınız vardır. Bunun dışındaki tüm derslere katılmak zorunludur.

13. SRC sınavlarına katılmak için neler yapmalıyız?
SRC sınavlarına katılabilmek için önce Mesleki Yeterlilik Merkezlerinden eğitime katılıp tamamlama belgesi almak gerekir. Daha sonra sınavlar için başvuru yapılarak ve sınav harcı yatırılarak sınavlara katılabilirsiniz.

14. Yılda kaç kere SRC sınavı yapılmaktadır?
Ulaştırma Bakanlığı talep miktarına göre yıl içerisinde sınav sayısını artırabilir veya azaltabilir. 2013 yılı için 4 SRC sınavı planlanmıştır.

15. Sınav tarihinden ne kadar önce kursların bitmesi gerekir?
SRC sınavları için başvuru tarihleri vardır. Bu başvuru tarihlerine kadar Mesleki Yeterlilik Eğitimlerini tamamlamanız gerekmektedir.

16. İlkokul mezunuyum SRC belgesi alabilir miyim?
İlkokul mezunları da SRC belgesi alabilirler.

17. SRC eğitimleriniz ne zaman?
SRC eğitimlerimiz kursiyerlerin talebine göre değişkenlik göstermektedir. Genelde hafta sonu grupları açmaktayız. Fakat talep olması durumunda hafta içi de eğitim verebiliriz.

18. Biz 20–25 kişiyiz bize özel grup ayarlanabilir mi?
Size özel bir grup planlaması yapılabilir. Merkezimizle irtibata geçip sizlere uygun ders programı ayarlayabiliriz.

19. SRC belgesinin cezası ne kadardır?
Mesleki Yeterlilik Belgesi olmadan ticari araç kullananlara cezai yaptırım vardır.
Sürücülere 291 tl, işletmelere 731 tl ceza söz konusudur.

20. Merkeziniz nerede?
Yakuplu Mah. Hürriyet Blv. No:23 Kat.2 Beylikdüzü – İSTANBUL’ dayız  Metrobüs ile tek vasıtada bize ulaşabilirsiniz.

21. İstanbul’da ikamet etmekteyim. SRC belgesi eğitimi almak için ne yapmalıyım?
SRC belgesi eğitimi almak için derslere katılmanız gerektiğinden size en yakın kurumu tercih etmelisiniz. Dilerseniz merkezimizden size en yakın kurumu öğrenebilirsiniz. Ya da KUGM ( Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü) sitesinden Mesleki Yeterlilik Eğitimi veren kurumların adres ve telefonlarına ulaşabilirsiniz.

22. Şirketimize kayıtlı Doblo tipi aracımız vardır. SRC belgesi almalı mıyım?
SRC 4 ( Yurt İçi Eşya Taşımacılığı )

23. Kendime ait Kangoo tipi aracım var. Herhangi bir taşıma yapmıyorum ve vergi mükellefi değilim. Ne yapmalıyım?
‘Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Kapsam başlıklı 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle, yönetmeliğin kapsamı, yeniden düzenlenerek herhangi, bir ticari faaliyeti olmayan, adlarına “hususi” ve “kamyonet” olarak tescil edilmiş taşıtların bulunan ancak gerçekte otomobil gibi kullanılan Fiat Doblo, Renault Kangoo vb. taşıt sahibi gerçek kişi durumundaki vatandaşlarımızın taşıtları ile yapılan hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar, Yönetmelik kapsamı dışına alınarak yetki belgesi alma zorunluluğu kaldırılmıştır.’

24. SRC 4 belgesiyle Uluslar arası çalışabilir miyim?
SRC 4 belge türü ile sadece Yurt İçi Eşya – Kargo taşımacılığı yapılabilmektedir. Yurtdışına çıkış yapabilmeniz için SRC 3 belgesine sahip olmanız gerekmektedir.

25. SRC sınav sonuçları kaç gün içerisinde açıklanır.
Sınava girdikten 15–20 gün sonra açıklanır.

26. SRC sınavına girdim, sonucu nasıl öğrenebilirim.
Sınava girmiş olduğunuz kurumdan veya e-devlet şifreniz var ise www.turkiye.gov.tr adresine kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sunulan hizmetler bölümünden Ulaştırma Bakanlığından Mesleki Yeterlilik Sınav Sonuç Sorgulama bölümünden de ulaşabilirsiniz.

27. E-devlet şifresi nasıl alabilirim?
PTT şubelerine kimliğinizle birlikte giderek ve 1 tl ücret ödeyerek size özel e-devlet şifresine sahip olabilirsiniz.

28. E-devlet şifremi unuttum, ne yapmalıyım?
PTT şubelerine kimliğinizle giderek ve 10 tl ücret ödeyerek yeni şifre temin edebilirsiniz.

29. E-devlet şifresi ne işe yarar?
E-devlet sizin bütün bakanlıklarla olan işlerinizle ilgili bilgiler verir. Örneğin SGK dan sigorta hizmet dökümünüzü alabilirsiniz. SRC belgenizin ne durumda olduğunuzu kontrol edebilirsiniz. Askerlik yoklamanızı bu sistem üzerinden yapabilirsiniz.

× WhatsApp