Yük , Eşya ve Yolcu taşımacılığı yapan tüm ticari araç sürücüleri almak zorundadır. Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği 36.madde’de de şöyle belirtilmiştir;

Sürücüde Aranacak  Şartlar

Madde-36 :  Sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için ;

 1. Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları
 2. Yolcu taşımacılığında en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları
 3. Eşya ve kargo taşımacılığında ilköğretim okullarından  birini bitirmiş olmaları
 4. Yüksek Öğretim Kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar hariç, Bakanlıkça belirlenecek kurum ve kuruluşların vereceği eğitimden geçerek sürücü mesleki yeterlilik belgeleri almaları,
 5. Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,
 6. Yolcu taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin 26 yaşından gün almış ve 63 yaşından gün almamış olmaları,
 7. Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin 63 yaşından gün almamış olmamaları,
 8. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin, ilgili mevzuatın sürücüler için zorunlu kıldığı eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,
 9. Uluslar arası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin , uyuşturucu ,silah ,insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü  olmamaları şarttır.

Psiko-Teknik Değerlendirme Sistemi için yasal iki düzenleme bulunmaktadır.

1. Ticari Araç Kullanan Şoförlerin Alması Gereken Psikoteknik Değerlendirme Raporu

Ticari araç kullanan kişiler her 5 yılda bir yetkili psikoteknik merkezinden sağlık olduğunu gösteren psikoteknik değerlendirme raporunu almalıdır.

2. Ehliyet İadesine Dönük Olarak Verilen Psikoteknik Değerlendirme Raporu

Alkollü araç kullanımından 3. kez ehliyetini aldırmış olan sürücüler (5 yıllığına) süre bitiminde psikoteknik muayeneden geçmelidirler.Bir yıl içerisinde 5 defa hız ihlali nedeniyle ehliyetine el konulanlar süre bitiminde psikoteknik muayeneden geçmelidirler.

Psiko-Teknik Değerlendirmede değerlendirilen yetenekler şunlardır:

Zihinsel Yetenek ve Beceriler

 • Dikkat
 • Anlama ve Değerlendirme Yeteneği(Muhakeme)
 • Hız ve Mesafe Algılama
 • Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme
 • Şekil Algılamada Görsel Süreklilik

Psikomotor Yetenek ve Beceriler

 • Tepki Hızı
 • Koordinasyon Düzeyi

Psiko-Teknik Neleri Ölçer?

Zihinsel Yetenek ve Beceriler

 • Dikkat
 • Anlama ve Değerlendirme Yeteneği(Muhakeme)
 • Hız ve Mesafe Algılama
 • Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme
 • Şekil Algılamada Görsel Süreklilik

Psikomotor Yetenek ve Beceriler

 • Tepki Hızı
 • Koordinasyon Düzeyi
× WhatsApp